آنوشا فرشته کوچولوی خونه ما

 

bow021gmtvlh2n1i860t.jpg

خدا را هزارن بار شکر میگویم که دامنم از وجود گلی زیبا سبز است و خداوند من را لایق نام مادر دانسته

دخترم با امدن تو مادر بودن را فهمیدم ...

بهشت را نمیخواهم که حس مادرانه خود بهشت بی انتهایی ست ...

نازنینم دست در دستانم بگذار ... و از هیاهوی این دنیا نترس که من ٬ مادرت ٬

تا نفس دارم کنارت هستم

و خدایی بالای سر ماست که همیشه مراقب و ناظر است